Gå till huvudinnehållet
Lund University

Läs- och skrivstöd

en guide om talbocker

Kontakta ditt bibliotek

Biologibiblioteket
Johnny Jönsson
johnny.jonsson@science.lu.se
Tel: 046 222 38 12

Campus Helsingborg
Nina Smiseth
talbok@ch.lu.se
Tel: 042 35 65 49 

Ekonomihögskolan
Hanna Flood
talbok@ehl.lu.se
+46 73-069 54 52

Lars-Olof Ivarsson
talbok@ehl.lu.se
Tel: 046 222 76 88

Fysik- och astronomibiblioteket
Britta Renman
britta.renman@science.lu.se
Tel: 046 222 96 56

Geobiblioteket
Ulrika Björklund
ulrika.bjorklund@science.lu.se
Tel: 046-222 8688

HT-biblioteken
Katarina Wickström
talbok@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 32 15

Mikael Borg
talbok@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 32 18

Ulrika Karlsson
talbok@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 31 28

Juridiska fakultetens bibliotek
Karin Bjerefeldt
biblsupport@jur.lu.se
Tel: 046 222 10 88

Kemicentrums bibliotek
Anna Lindén
anna.linden@science.lu.se
Tel: 046 222 83 39

Konsthögskolan
Madeleine Bergquist
madeleine.bergquist@khm.lu.se
Tel: 040 32 57 22

LTH-biblioteken (Inklusive Trafikflyghögskolan)
Linnea Dahlgren
linnea.dahlgren@lth.lu.se
Tel: 046 222 15 52

Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se
Tel: 046 222 34 28

Medicinska fakultetens bibliotek
Krister Aronsson
krister.aronsson@med.lu.se

Musikhögskolans bibliotek
Ingrid Andersson Kjellsdotter
ingrid.andersson_kjellsdotter@mhm.lu.se
Tel: 040 32 54 64

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
Ellen Fall
talbok@sambib.lu.se
Tel: 046 222 09 93

Gabriella Johansson
talbok@sambib.lu.se
Tel: 046 222 09 95