Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Omvärldsbevakning i nätverk

Åtgärdsförslag

Utifrån vad vi läst, vår samlade erfarenhet och vårt besök i Hamburg vill vi föreslå följande åtgärder för att skapa en organisation som uppmuntrar samarbete och delning av kunskap:

  • Uppmuntra personal att delta i de professionella medarbetarnätverken. OM man har en arbetsuppgift bör man också delta i det professionella nätverket. Gör så att de nuvarande e-postlistorna får arkiv för att göra det möjligt att återanvända kunskap. Nuvarande listor har inget arkiv vilket ger en indikation på att det som behandlas där inte är viktigt, ändra på det.
  • Minst ett gemensamt möte per termin i varje medarbetarnätverk.
  • Mentorer från en annan del av nätverket för alla nyanställda. Arbetar man på UB bör man ha en mentor från någon annan del av nätverket och tvärt om.
  • En gemensam konferens per år (heldag eller lunch till lunch) som är mer aktiv än nuvarande LUBdag med korta presentationer av projekt man arbetat med under året och en session med misslyckade projekt och varför de misslyckats. Detta för att ge andra idéer till att arbeta vidare och för att få feedback till förbättringar. Mycket tid bör också ges till sociala aktiviteter.
  • Uppmuntra arbetsluncher för att få möjlighet att kunna träffa andra inom nätverket.