Gå till huvudinnehållet
Lund University

Omvärldsbevakning i nätverk

Projektbeskrivning

Ansökan till LUB-stipendiet 2015

Vi ansöker om LUB-stipendiet som en del i finansieringen av ett större projekt för att förbättra den interna omvärldsbevakningen inom LUB.

Problemformulering

Vi och många av våra kollegor, upplever att det finns en svårighet att omvärldsbevaka inom LUB nätverket, och vi frågar oss ofta: Hur vet vi vad de olika delarna inom vår organisation arbetar med? Utvecklingsprojekt som inte är en del av LUBs organisation blir osynliga för de olika delarna av nätverket trots att många fler skulle kunna ha stor nytta av dem. Vi som söker stipendiet arbetar på tre olika typer av bibliotek inom organisationen: ett litet bibliotek på en institution, ett bibliotek inom ett fakultetsbibliotek och UB. Vi känner varandra och kan dela information ad hoc men det skulle behövas en mer organiserad och professionell informationsöverföring i LUBs nätverk framför allt när det gäller verksamhetsutveckling.

Projektbeskrivning

Vi som söker LUB-stipendiet skulle därför vilja använda stipendiet som delfinansiering till ett projekt om hur man förbättrar omvärldsbevakningen inom LUB-nätverket.

Projektet består av följande delar:

en litteraturgenomgång för att se hur liknande biblioteksorganisationer arbetat med problemet
ett studiebesök för att besöka en organisation som kan räknas som förebild (benchmarking)
ett konkret förslag i rapportform till hur den interna omvärldsbevakningen vid LUB ska organiseras

Kostnadsberäkning

Delar i projektet: Finansiering:
Litteraturgenomgång Deltagarnas bibliotek
Studiebesök LUB-stipendiet
Utarbetande av förslag till förändringar      Deltagarnas bibliotek

 

Ann-Christin Persson, Internationella miljöinstitutets bibliotek

Hanna Nilsson, Biblioteket för arkitektur och design

Maria Långh, Universitetsbiblioteket