Skip to Main Content
Lund University

SJGA23: Skriva & referera

Allmänt om referenshantering

Den vanligaste referensstilen inom medicin är Vancouver. Det är den som gäller även på sjukgymnastutbildningen.

Hur man refererar enligt Vancouverstilen finns det bra exempel på i e-boken Citing Medicine. Det finns också en bra och kortfattad guide på svenska från Karolinska instittutet.

Använd någon av guiderna nedan som stöd för dina referenser.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Växjö Universitetsbibliotek

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur man löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk man använder och hur man publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips här: