Skip to Main Content
Lund University

SJGA23: Söka material - databaser m.m

Söka artiklar i databaser

När du skall söka vetenskaplig artiklar kan du starta din sökning i den eller de databaser som täcker ditt ämne. Vi har många databaser, några är tvärvetenskapliga men de flesta är ämnesspecifika. Här listas ett urval i ämnet omvårdnad/medicin, inkl. sjukgymnastik.

Oftast räcker det inte med att söka material i endast en databas, utan du behöver prova att söka i flera databaser, eftersom de täcker lite olika ämnesområden.

Välj alltså databas (vill du ha hjälp: fråga en bibliotekarie) och gå sedan in i databasen och sök. Gå in via länkarna här i Libguiden eller starta från bibliotekets webbplats

Bra länkar - annat viktigt material

Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster

Här hittar du professionsrelaterad information från Professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster. Viktigt material här är t.ex. kliniska riktlinjer kring fysioterapeutisk intervention och etiska riktlinjer.

Databaser

PubMed 

En av de största medicinska databaserna.Mer än 23 miljoner referenser till artiklar i över 5600 tidskrifter från 1950. Täcker ämnen som biomedicin, preklinisk och klinisk, omvårdnad, allied health (arbetsterapi, sjukgymnastik, alternativ medicin), tandmedicin, veterinärmedicin, cellbiologi, biofysik.. Ämnesord = MeSH.


Innehåller ca. 3000 tidskrifter inom omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsterapi, sjukgymnastik, m.m. från 
1981.
Ämnesord = Cinahl Headings.


Referenser från ca 500 tidskrifter inom arbetsterapi, sjukgymnastik, rehabilitering och palliativ vård.
 

PEDro  

Physiotherapy Evidence Database har, precis som Cinahl, en evidensbaserad inriktning. Om du är ute efter artiklar om en viss behandling eller problem, så kan du hitta studier av hög kvalitet här. Då databasen är mindre får man färre träffar, men det man hittar är lättöverskådligt. 

Cochrane  

Cochrane förtecknar systematiska litteraturöversikter (systematic reviews), ofta över olika behandlingstyper, mm. Det kan vara bra att starta sin sökning i Cochrane för att se om någon översikt gjorts inom ditt ämne/frågeställning. 


Psykologidatabasen nummer 1. Har du en frågeställning relaterad till patientupplevelser eller psykologiska aspekter kan PsycInfo ge dig relevant material.

Compendex

Innehåller mer än 3 miljoner referenser  till artiklar (även tekniska rapporter, konferenshandlingar, m.m) i ca. 2600 tidskrifter från 1970 och framåt. Täcker hela teknikområdet inklusive medicinsk teknik. Ämnesord: controlled vocabulary

ERIC

Världens största databas för undervisnings- och pedagogikrelaterade ämnen. Referenser till tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, m.m.