Gå till huvudinnehållet
Lund University

T6 - Juristprogrammet: Folkrätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, samt digital access via länkarna nedan.