Skip to main content
Lund University

T6 - Juristprogrammet: Folkrätt: Home

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, samt digital access via länkarna nedan.