Gå till huvudinnehållet
Lund University

T4 - Juristprogrammet: Offentlig rätt

Nyheter

Har ni frågor som rör databaser och material kontakta biblioteket via  e-post eller telefon. 

Kontaktuppgifter: jurbibl@jur.lu.se eller telefon 046-222 11 15

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till några av dem finns digital access. Fråga bibliotekarie för att bli inloggad.

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Nordisk & utländsk rätt

Citera & referera

Mallen och Word - FAQ version2023