Skip to main content
Lund University

T4 - Juristprogrammet: Offentlig rätt: Home

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Allmänna svenska juridiska databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Nordisk & utländsk rätt

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till några av dem finns digital access. Fråga bibliotekarie för att bli inloggad.