Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Patristics: Writings of the Fathers

Monografiserier på LUX-biblioteket
Monograph Series at the LUX Library

Länkarna nedan leder till lista över tillgängliga delar i serien i Libris eller, om delarna inte särredovisas, till huvudposten i Libris. Till höger i Libris finns sedan möjlighet att begränsa träfflistan till Lunds unversitets biblioteks bestånd. / The links bellow leads to a hitlist of available volumes in the series in Libris or, if the volumes are not catalogued seperately, to the main record. To the right in Libris you can limit the hitlist to the holdings of Lund University Libraries.

Ytterligare serier tillgängliga på UB i Lund
Other Series available at the University Library in Lund

Länkarna nedan leder till lista över tillgängliga delar i serien i Libris eller, om delarna inte särredovisas, till huvudposten i Libris. Till höger i Libris finns sedan möjlighet att begränsa träfflistan till Lunds unversitets biblioteks bestånd. / The links bellow leads to a hitlist of available volumes in the series in Libris or, if the volumes are not catalogued seperately, to the main record. To the right in Libris you can limit the hitlist to the holdings of Lund University Libraries.

Databaser - patristik - källtexter
Databases - Patristics - Sources

Webbplatser - patristik - källtextsamlingar
Websites - Patristics - Collections of Sources

Under uppbyggnad. Skicka gärna tips till ämnesbibliotekarien, se Start.
Under construction. Please send suggestions to the subject librarian, see Start.

Webbplatser - patristik - källtexter - enskilda författare
Websites - Patristics - Sources - Individual Authors

Under uppbyggnad. Skicka gärna tips till ämnesbibliotekarien, se Start.
Under construction. Please send suggestions to the subject librarian, see Start.