Gå till huvudinnehållet
Lund University

Utbildningsvetenskap och ämneslärarutbildningen

Skolverkets läroplaner

Pedagogikens giganter

Filmserie från UR med korta personporträtt och längre halvtimmesfilmer om de pedagogiska inriktningarna och hur de praktiseras idag.

Global Research Gateway (GRG)

GRG är tvärvetenskaplig plattform för fritt tillgängliga resurser om globala frågor.

"Education" finns som tema med länkar till regionala och internationella organisationer, myndigheter och nätverk som arbetar med utveckling av utbildnings- och pedagogikrelaterade frågor. Det produceras många rapporter, jämförande studier, index, statistik med mera som rör utbildnings- oh undervisningsväsen inom olika regioner och länder som återfinns på dessa organisationers webbplatser.