Skip to main content
Lund University

Ämneslärarutbildningen och utbildningsvetenskap: Start

En samlad ingång till informationsresurser för alla ämenslärarutbildningar.

Välkommen

 Välkommen till ämnesguiden för utbildningsvetenskap och lärarutbildningen.  Det är en ingång till söktjänster och informationsresurser i ämnet. Du hittar också länkar till ämnesguider inom de olika ämnen man kan läsa inom ramen för ämneslärarutbildningen. Dessutom finns vägledningar, tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

Vissa resurser kräver Studentkonto.

HT-Fakulteterna

Subject Guide