Gå till huvudinnehållet
Lund University

Utbildningsvetenskap och ämneslärarutbildningen

Referensverk och handböcker

Referensverk, såsom handböcker och ämnesspecifika uppslagsverk, ger en översiktlig framställning av ett ämnesområde och är en bra startpunkt för vidare informationssökning. Här hittar du referenser till forskare och mer material inom ämnet.

Testa att kombinera dina sökord med ordet "handbook" i t.ex. Libris eller LUBsearch för att se vilka handböcker som finns inom ämnet. I handböcker finns det ofta artiklar och kunskapsöversikter skrivna av forskare på området, medan uppslagsverk ger mer kortfattade introduktioner och förklaringar till teorier och begrepp.

Referensverk Pedagogik (e-böcker)