Gå till huvudinnehållet
Lund University

Ämneslärarutbildningen och utbildningsvetenskap

En samlad ingång till informationsresurser för alla ämenslärarutbildningar.

Söksupporten

Skriver du uppsats, behöver du hjälp med din informationssökning eller med att hantera dina referenser? Kom till biblioteket!

Att skriva referenser

Vilket referenssystem du skall använda beror på ditt ämne och din handledare, så fråga hen först.

Här finns flera guider till hur man skriver referenser enligt APA, Harvard och Oxford, som är de system som används oftast inom samhällsvetenskap:

Publicera din uppsats

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.