Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Förlags- och bokmarknadskunskap: Hitta böcker

Bibliotekskataloger

Sök i Libris

I Libris kan du söka bland material som finns på alla svenska universitets- och högskolebibliotek samt ett antal större folkbibliotek. Hittar du något som inte finns inom Lunds universitets samlingar kan du beställa det via fjärrlån.

Sök i LIBRIS

Bibliotekskataloger (ej svenska)

LUX-biblioteket

Bokhyllor och studieplatser på LUX-biblioteket

Foto: Anja Hoppe. All rights reserved.

Naturligtvis är LUX-biblioteket en bra plats att hitta böcker på. Om du vill kolla vad som finns i förväg kan du först söka i bibliotekskatalogerna (se vänsterspalten). Om du vill kolla i någon specifik hylla och se vad som finns där, kan du välja rätt hylla i listan med hylluppställningar som är relevanta för förlags- och bokmarknadskunskap på LUX-biblioteket nedan. Om du saknar ett relevant ämne i listan får du gärna höra av dig till din ämnesbibliotekarie.

Hylluppställningar LUX-biblioteket - Förlags- och bokmarknadskunskap

På LUX-biblioteket är böckerna uppställda enligt det amerikanska klassifikationssystemet DDC (Dewey Decimal Classification) och även SOL-biblioteket har inlett arbetet med att gå över till detta system. I Dewey-systemet bygger man långa koder ju mer detaljerad man går in på ett ämne. Eftersom vi inte kan ha tusentals långa koder i våra hyllor (det hade gjort det svårt att hitta och få överblick) är många koder sammanfattade under sina övergripande koder. Letar man t.ex. efter en bok som klassas med 028.9 hittar men den under 028 på LUX-biblioteket.

Då förlag- och bokmarknadskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne finns det inte bara en enda hylla man kan gå till och plocka sina böcker, utan de kan hittas på flera olika platser beroende på vad de handlar om. Här är ett urval platser där det kan finnas böcker som berör ämnet. Om du hittar en relevant bok på ett ställe som inte finns med i listan får du gärna höra av dig till mig!

002 - Boken (finns nere i källaren) - innehåller historisk bibliografi och tvärvetenskapliga verk om boken

010 Bibliografi (finns nere i källaren) - innehåller t.ex. 015 Bibliografier och kataloger över verk från särskilda platser och 017.4 - Produktkataloger

028 Läsning och användning av andra informationsmedier (finns nere i källaren) - innehåller 028.9 Läsintresse och läsvanor

070.5 Publicering (finns nere i källaren) - innehåller t.ex. publicering av böcker; utgivare oavsett deras verksamhetsområde; bokklubbar, t.ex. Book-of-the-Month Club®; egenpublicering; övergripande verk om publicering och tryckning

090 - Handskrifter, rariteter, övrigt rart tryckt material -  innehåller bl.a. 091 - Handskrifter, 094 - Tryckta böcker, 095 - Böcker med anmärkningsvärda bokband, 096 - Böcker med anmärkningsvärda illustrationer och material, 097 - Böcker med anmärkningsvärt ägarskap eller ursprung och 099 - Böcker i anmärkningsvärda format

302.23 Medier (kommunikationssätt) (finnsandra våningen) - innehåller 302.232 Tryckta medier och 302.231 Digitala medier (finns som egen uppställning på SOL-biblioteket)

306 Kultur och sociala institutioner - innehåller 306.448 Läsning - som i sin tur innehåller böcker om läsningens sociologi

339 Makroekonomi och liknande ämnen (ex. konsumtion) - innehåller 339.48 Konsumtion av särskilda produkter och tjänster, av särskilda produktgrupper och tjänsteprodukter, t.ex. konsumtion av böcker

370 Utbildning - innehåller 372.4 Läsning - som i sin tur innehåller böcker om läsundervisning

381 Handel (ex. marknadsföring) - innehåller t.ex. 381.45002 Bokförsäljning

410 Språkvetenskap (lingvistik) - innehåller 418.4 Läsning - som i sin tur innehåller böcker inom lingvistisk läsforskning - om själva läsprocessen. SOL-biblioteket har med inom detta område, där har vi även med koden 418.

670 Tillverkning (finns på mezzaninen på andra våningen) - innehåller 676 Pappersmasseteknik och pappersteknik - som i sin tur innehåller 676.2824 Bokpapper

686 Tryckning & relaterade aktiviteter (finns på mezzaninen på andra våningen) - innehåller böcker om bl.a. tryckning, bokbinderi och fotokopiering. Underklassen 686.2 Tryckning som ingår - i sin tur innehåller t.ex. tryckning med olika alfabet; typografi; tryckpressarbete; bokproduktion

741.6 Grafisk formgivning, illustration, reklamkonst

800 Litteratur & litteraturvetenskap - innehåller olika typer av litteratur - utgivningen av svensk barnlitteratur t.ex. kan hamna under 809.89282 Barnlitteratur. Barnlitteraturen har en egen uppställning på SOL-biblioteket, men ingår i övergripande 800 på LUX.

801 - Litteratur - Filosofi och teori - innehåller böcker som handlar om litteraturens 801.3 Värde, influens, påverkan, 801.9 Art och karaktär, 801.92 Psykologi, 801.93 Estetik och 801.95 Kritik.

839.7 Svensk litteratur - inklusive utgivning av svensk litteratur

E-böcker

För att komma åt e-böckerna som du har tillgång till via Lunds universitets bibliotek krävs det att du loggar in med ditt Student-/LUCAT-konto när du inte befinner dig inom universitetets nätverk.

Villkoren för hur du får använda e-medierna skiljer sig beroende på var vi har köpt materialet: Om du får ladda ner texterna till din egen dator, skriva ut sidor etc. kan vara olika. Mer information om detta finns i en egen LibGuide.

Gör ett inköpsförslag!

Fjärrlån