Gå till huvudinnehållet
Lund University

Förlags- och bokmarknadskunskap

LUX-biblioteket

Bokhyllor och studieplatser på LUX-biblioteket

Foto: Anja Hoppe. All rights reserved.

Naturligtvis är LUX-biblioteket en bra plats att hitta böcker på. Om du vill kolla vad som finns i förväg kan du först söka i bibliotekskatalogerna (se vänsterspalten). Om du vill kolla i någon specifik hylla och se vad som finns där, kan du välja rätt hylla i listan med hylluppställningar som är relevanta för förlags- och bokmarknadskunskap på LUX-biblioteket nedan. Om du saknar ett relevant ämne i listan får du gärna höra av dig till din ämnesbibliotekarie.

Bibliotekskataloger

Sök här om:

  • du letar efter böcker som inte finns i Lund och vill kolla om de finns vid andra bibliotek i Sverige för att sedan fjärrlåna dem
  • du får konstiga träfflistor i LUBcat (det mesta som finns i LUBcat finns även i Libris)
  • du vill skapa dig en överblick över vilka böcker som finns inom ämnet du är intresserad av och du vill inte begränsa dig till det vi har här i Lund.
Sök i LIBRIS

Bibliotekskataloger (ej svenska)

Hylluppställningar LUX-biblioteket - Förlags- och bokmarknadskunskap

På LUX- och SOL-biblioteket är böckerna uppställda enligt det amerikanska klassifikationssystemet DDC (Dewey Decimal Classification) I Dewey-systemet bygger man långa koder ju mer detaljerad man går in på ett ämne. Eftersom vi inte kan ha tusentals långa koder i våra hyllor (det hade gjort det svårt att hitta och få överblick) är många koder sammanfattade under sina övergripande koder. Letar man till exempel efter en bok som klassas med 028.9 hittar men den under 028 på LUX-biblioteket.

Då förlag- och bokmarknadskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne finns det inte bara en enda hylla man kan gå till och plocka sina böcker, utan de kan hittas på flera olika platser beroende på vad de handlar om. Böcker relavanta för ämnet är placerade både på LUX- och på SOL-biblioteket. Här är ett urval platser där det kan finnas böcker som berör ämnet. Om du hittar en relevant bok på ett ställe som inte finns med i listan får du gärna höra av dig till mig!

002 Boken (finns nere i källaren på LUX-biblioteket och på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller historisk bibliografi och tvärvetenskapliga verk om boken

010 Bibliografi (finns nere i källaren på LUX-biblioteket och på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller t.ex. 015 Bibliografier och kataloger över verk från särskilda platser och 017.4 Produktkataloger

028 Läsning och användning av andra informationsmedier (finns nere i källaren på LUX-biblioteket och på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller 028.9 Läsintresse och läsvanor

070.5 Publicering (finns nere i källaren på LUX-biblioteket och på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller t.ex. publicering av böcker; utgivare oavsett deras verksamhetsområde; bokklubbar, t.ex. Book-of-the-Month Club®; egenpublicering; övergripande verk om publicering och tryckning

090 - Handskrifter, rariteter, övrigt rart tryckt material (finns nere i källaren på LUX-biblioteket och på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller bl.a. 091 Handskrifter, 094 Tryckta böcker, 095 Böcker med anmärkningsvärda bokband, 096 - Böcker med anmärkningsvärda illustrationer och material, 097 Böcker med anmärkningsvärt ägarskap eller ursprung och 099 Böcker i anmärkningsvärda format

302.23 Medier (kommunikationssätt) (finns på andra våningen på både LUX- och SOL-biblioteket) – innehåller 302.232 Tryckta medier och 302.231 Digitala medier (finns som egen uppställning på SOL-biblioteket)

306 Kultur och sociala institutioner (finns på andra våningen på både LUX- och SOL-biblioteket)– innehåller 306.448 Läsning – som i sin tur innehåller böcker om läsningens sociologi

339 Makroekonomi och liknande ämnen (ex. konsumtion) (finns på andra våningen på LUX-biblioteket) – innehåller 339.48 Konsumtion av särskilda produkter och tjänster, av särskilda produktgrupper och tjänsteprodukter, t.ex. konsumtion av böcker

370 Utbildning (finns på andra våningen på både LUX- och SOL-biblioteket) – innehåller 372.4 Läsning – som i sin tur innehåller böcker om läsundervisning. På SOL-biblioteket finns läsningen under 372 Primärutbildning.

380 Handel, kommunikationer och transport (finns på andra våningen på både LUX- och SOL-biblioteket) – innehåller t.ex. 381.45002 Bokförsäljning. LUX-biblioteket har även 381 Handel (ex. marknadsföring)

418 Standardspråk (normativ lingvistik) (finns på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller 418.4 Läsning – som i sin tur innehåller böcker inom lingvistisk läsforskning; om själva läsprocessen.

670 Tillverkning (finns på mezzaninen på andra våningen i LUX-biblioteket) – innehåller 676 Pappersmasseteknik och pappersteknik - som i sin tur innehåller 676.2824 Bokpapper

686 Tryckning & relaterade aktiviteter (finns på mezzaninen på andra våningen i LUX-biblioteket) – innehåller böcker om bl.a. tryckning, bokbinderi och fotokopiering. Underklassen 686.2 Tryckning som ingår - i sin tur innehåller t.ex. tryckning med olika alfabet; typografi; tryckpressarbete; bokproduktion

741.6 Grafisk formgivning, illustration, reklamkonst (finns på andra våningen på LUX-biblioteket)

800 Litteratur & litteraturvetenskap (finns på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller olika typer av litteratur - utgivningen av svensk barnlitteratur t.ex. kan hamna under 809.89282 Barnlitteratur. Barnlitteraturen har en egen uppställning på SOL-biblioteket, men ingår i övergripande 800 på LUX.

801 Litteratur Filosofi och teori (finns på andra våningen på SOL-biblioteket) – innehåller böcker som handlar om litteraturens 801.3 Värde, influens, påverkan, 801.9 Art och karaktär, 801.92 Psykologi, 801.93 Estetik och 801.95 Kritik.

839.7 Svensk litteratur (finns på andra våningen på SOL-biblioteket) – inklusive utgivning av svensk litteratur