Gå till huvudinnehållet
Lund University

Förlags- och bokmarknadskunskap

Söktips

Hittar du för mycket eller för lite? Får du för få eller för många träffar när du söker information? Såhär kan du förbättra dina sökresultat.

Trunkering - att få träffar på flera liknande sökord samtidigt

Testa att trunkera din sökning: Det gör du enklast genom att lägga till en asterisk (*) efter ditt sökord, vilket gör att du får upp alla möjliga ändelser. Till exempel, om du söker på pedagog* får du även upp träffar på exempelvis pedagogik, pedagoger och pedagogisk. Du kan även sätta asterisken mitt i ordet. Söker du på Johans*on får du träffar på både Johansson och Johanson.

Maskera - att inkludera olika stavningsvarianter

Maskera tecken: Genom att sätta in ett frågetecken i sökordet kan du t.ex. täcka olika stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar exakt ett tecken. Skriver du exempelvis Lind??ist får du träffar på Lindquist, Lindkvist, Lindqvist.

Booleska operatorer - att utöka eller begränsa träffmängden

Använd booleska operatorer: Beroende på om du vill utöka eller begränsa dina sökresultat kan du prova att lägga till AND, OR eller NOT mellan orden.

  • pedagogik AND historia - Sökresultaten innehåller båda ord, de som endast innehåller ett av dem visas inte.
  • pedagogik OR utbildning - Sökresultaten innehåller ett av orden eller båda två.
  • pedagogik NOT förskola - Sökresultaten innehåller träffar på första ordet som inte också innehåller andra ordet.

Använd avancerad sökning

Många söktjänster och databaser har en sökruta som man kan göra en fritextsökning i. Om du vill filtrera dina sökningar har du oftast möjlighet att göra en avancerad sökning där du kan välja att söka på sådant som tryckår, författarens namn eller enbart få upp träffar som genomgått peer review.

Hitta rätt söktermer

Vilka söktermer är intressanta för dig? Finns det synonymer eller engelska motsvarigheter som du kan prova? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar?  Testa att söka på ditt ämne i LIBRIS eller Svenska ämnesord och se vilka ämnesord som används. I Databases A-Z finns ett flertal ämnesspecifika tesaurer som kan vara användbara för att få koll på vilka begrepp som används inom ditt ämne

Sök i LUBcat

LUBcat är den gemensamma katalogen för biblioteken vid Lunds universitet och den innehåller bl.a. böcker, tidskrifter, rapporter och e-böcker. Söker du efter enskilda vetenskapliga artiklar välj LUBsearch istället. I LUBcat kan du t.ex. köa för utlånade böcker och kolla din lånestatus.

Sök i Libris

I Libris, som är Sveriges nationalkatalog, kan du söka bland material som finns på alla svenska universitets- och högskolebibliotek samt ett antal större folkbibliotek. Hittar du något som inte finns inom Lunds universitets samlingar kan du beställa det via fjärrlån.

Sök i LIBRIS

Sök i LUBsearch

LUBsearch är en metasöktjänst som söker i biblioteken vid Lunds universitets olika kataloger. Här hittar du allt som finns i LUBcat, plus artiklar. Eftersom tjänsten söker i många kataloger blir träfflistorna i regel långa. Ett tips är att söka efter böcker du vet titeln på i LUBcat istället. För att avgränsa träffarna kan du använda dig av fasetterna till vänster om träfflistan.

Du kan även söka specifikt efter databaser eller e-medier i flikarna ePublications respektive Databases A-Z.

Om du söker elektroniskt material hemifrån logga in med ditt studentkonto högst upp på LUBsearch-startsidan, så får du tillgång till litteraturen.

 

 

Hitta forskning gjord vid Lunds universitet

Studentuppsatser

Hitta andras studentuppsatser som inspiration. Observera att du inte kan använda dem som källa i din uppsats.

Söktjänster och portaler

BASE