Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Engelska: Engelsk språkvetenskap

Hylluppställningar engelsk språkvetenskap

420 Engelska & fornengelska

420.1 Engelska - filosofi & teori

420.9 Engelska - språkhistoria

421 Engelska - skriftsystem, fonologi, fonetik

425 Engelsk grammatik

427 Engelska - historiska & geografiska varianter

428 Engelskt språkbruk (normativ lingvistik)

429 Fornengelska

 

Ämnesresurser

Oxford Scholarship Online - e-böcker

Korpus och data

E-böcker och fulltextarkiv

Många äldre böcker finns tillgängliga i fulltext, det är bara att ladda ner och läsa (eller lyssna).

Tidskrifter (urval)