Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arabic Language and Literature: How to Avoid Plagiarism/Antiplagiatguider

 

 

Vad är plagiering?

Det räknas som fusk att plagiera och innebär att du imiterar eller kopierar en annan persons arbete så att det framstår som ditt eget. Det bryter mot den akademiska hederligheten, som ska genomsyra all akademisk verksamhet. Plagiering kan till exempel vara att en text, bild eller diagram används utan hänvisning till källan. Plagiering kan ske på olika sätt och kan vara antingen avsiktlig eller oavsiktlig.

Lunds universitet använder ett verktyg som heter Ouriginal (före detta Urkund) för att förebygga och upptäcka plagiering.