Skip to Main Content
Lund University

Akademisk hederlighet och akademiskt skrivande vid Ekonomihögskolan

Välkommen

I den här guiden har vi samlat information om plagiat och om att skriva referenser. 

Bibliotekets andra ämnesguider

Contact the LUSEM library

Library web page

Book a librarian for individual or small group consultations

Call or e-mail the librarySchool of Economics and Management Library
E-mail: biblioteket@ehl.lu.se 
Telephone: +46 46 222 9445

Chat with a librarian Monday - Friday 9-16