Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Socialantropologi: Akademiskt skrivande

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i socialantropologi vid Lunds Universitet

Söksupporten

Skriver du uppsats, behöver du hjälp med din informationssökning eller med att hantera dina referenser? Kom till biblioteket!

Att skriva referenser

Vilket referenssystem du skall använda beror på ditt ämne och din handledare, så fråga hen först.

Här finns flera guider till hur man skriver referenser enligt APA, Harvard och Oxford, som är de system som används oftast inom samhällsvetenskap:

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktygen EndNote och RefWorks (tillgängliga via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden:

Publicera din uppsats

Få hjälp med ditt skrivande

Studieverkstaden erbjuder individuell handledning kring ditt skrivande, vare sig det är paper eller uppsats, samt kortare kurser i studieteknik, akademiskt skrivande och talträning.

Akademiskt skrivande

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur man löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk man använder och hur man publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips här:

Skrivguiden

Denna webbplats är skapad av biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du handfasta råd om skrivprocess, hur man hanterar källor och referenser samt hur du kan publicera.