Skip to Main Content
Lund University

Socialantropologi

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i socialantropologi vid Lunds Universitet

Akademiskt skrivande

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur man löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk man använder och hur man publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips här:

Att skriva referenser

Vilket referenssystem du skall använda beror på ditt ämne och din handledare, så fråga hen först.

Här finns flera guider till hur man skriver referenser enligt APA, Harvard och Oxford, som är de system som används oftast inom samhällsvetenskap:

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktygen EndNote och RefWorks (tillgängliga via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden:

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.

Publicera din uppsats