Skip to Main Content
Lund University

Socialantropologi

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i socialantropologi vid Lunds Universitet

Vad är en vetenskaplig text?

Malmö universitetsbibliotek

Vetenskapligt material och publicering

Peer review in 3 minutes

North Carolina State University Libraries

Ta reda på mer om vetenskapliga tidskrifter