Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Perspektiv på kurs: Hem

Om kursen Perspektiv på kurs

Syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom framförallt lärande och kursplanering samt att fördjupa sig i högskolepedagogisk litteratur. Ytterligare ett syfte är att deltagarna, genom den individuella uppgift som ingår i kursen, får möjligheter att utveckla den egna undervisningen.

Mål 
Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna

  • analysera en högskolekurs inom det egna ämnesområdet avseende dess mål, arbetsformer, examination och utvärdering utifrån anvisad litteratur och ramar
  • med utgångspunkt i analys, litteratur och ramfaktorer föreslå och motivera kursutveckling
  • delta med underbyggda argument i diskussioner med kollegor om utbildning, lärande och lärarrollen inom högskolan.

Innehåll
Kursen baseras på ett antal core concepts centrala för kursdesign: pedagogiskt ledarskap; kunskapssyn; examination, bedömning och utvärdering; lärandemiljöer; självstyrt lärande. Kursen bygger på högskolepedagogisk litteratur och forskning. Stort avseende fästs vid reflektion och undervisningens modellvärde till exempel genom presentation och användning av ett antal olika digitala verktyg.

Genomförande
Kursen genomförs i en blandad lärandemiljö där arbete sker delvis vid fysiska träffar samt online. Vi använder LUBox som samarbetsyta och Libguide som en resursbank. Moment av auskultation, presentationer och gruppdiskussioner ingår. Deltagarna kommer att arbeta aktivt med en portfölj under kursens gång. Kursdeltagaren väljer själv core concept att fördjupa sig särskilt i och gruppvis presentera under kursen. Inför varje kurstillfälle ingår ett läspensum ur kursboken Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to Designing College Courses av L Dee Fink. Arbetet sker i stor omfattning i grupper som håller ihop under hela kursen. Gruppens arbete sker huvudsakligen på schemalagd tid och kan handla om att förbereda gemensamma undervisningspass och presentationer.