Skip to Main Content
Lund University

Undervisningsfilmer

Här samlar vi de filmer vi har skapat.

Inbäddningskod

För att bädda in en länk använd den här strängen:

<iframe width="560px" height="320px" allowfullscreen="true" src="här lägger du in webbadressen till filmen" frameborder="0"></iframe>

Svenska – grundnivå

Svenska – avancerad nivå

Engelska – grundnivå

Engelska – avancerad nivå