Gå till huvudinnehållet
Lund University

Region Norrbotten

Exempel på formulär som används i Region Norrbotten.

Formulären nedan är bidrag från Anna Beck, Region Norrbotten; Studierektor ST, Luleå och Boden, samordnare för allmänläkarkonsulterna i Norrbotten.

Flera av dessa är under uppdatering baserat på senaste rön om bland annat tillitsbaserat bedömningsskala.

Region Norrbotten har även utformat beskrivningar av en rad kunskapsområden och så kallade milestones (milstolpar eller delmål) inom allmänmedicin :

ST-läkare allmänmedicin i Region Norrbotten - Region Norrbotten (nllplus.se)