Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Kursbibliotek psykiatrisjuksköterska: Home

Info

Kurs: Kursbibliotek psykiatrisjuksköterska
Ansvarig: Marie Cedereke, Monica Landén
E-post: marie.cedereke@med.lu.se
E-post: Monica.Landen@med.lu.se

Riktlinjer & Kvalitetsregister

Behandling & Konsensusdokument

Klassifikation & handböcker

Lagar & rekommendationer

Myndigheter & organisationer

Hälsa/ohälsa

Patienter & brukare

Litteraturöversikter

Fulltextböcker

Skönlitteratur om psykisk ohälsa

Söka vetenskaplig artikel

Att läsa & granska vetenskapliga artiklar

Plagiering

Ordböcker & lexikon