Skip to Main Content
Lund University

Kursbibliotek psykiatrisjuksköterska: Home

Info

Kurs: Kursbibliotek psykiatrisjuksköterska
Ansvarig: Marie Cedereke, Monica Landén
E-post: marie.cedereke@med.lu.se
E-post: Monica.Landen@med.lu.se

Riktlinjer & Kvalitetsregister

Behandling & Konsensusdokument

Klassifikation & handböcker

Lagar & rekommendationer

Myndigheter & organisationer

Hälsa/ohälsa

Patienter & brukare

Litteraturöversikter

Fulltextböcker

Skönlitteratur om psykisk ohälsa

Söka vetenskaplig artikel

Att läsa & granska vetenskapliga artiklar

Plagiering

Ordböcker & lexikon