Gå till huvudinnehållet
Lund University

Forskningsbiblioteken och digitala data inom humaniora och samhällsvetenskap: framtida roll och service: Start och projekt info

Projekt information

Välkommen till guiden "Forskningsbiblioteken och digitala data inom humaniora och samhällsvetenskap" som är knuten till UB-projektet med samma namn. Guiden kommer löpande att ge information om projektet samt vara en samlingspunkt för resurser och verktyg inom digital humaniora.

Universitetsbiblioteket (UB) har beviljats medel av Riksbankens Jubileumsfond för att genomföra en studie om bibliotekts framtida roll angående bibliotekets digitala samlingar och digital publicering av forskningsdata. Projektet kommer att pågå perioden 1 april - 31 december 2014.


Mycket nöje!
Johan Åhlfeldt och Maria Johnsson, utredare

Projektorganisation

Projektteam
Maria Johnsson, UB
Johan Åhlfeldt, UB


Projektgrupp (projektmöten)
Maria Johnsson
Johan Åhlfeldt
Christel Smith, UB
Eva Nylander, UB
Kristoffer Holmqvist, UB
Jörgen Eriksson, UB

Referensgrupp
Maria Johnsson (sammankallande)
Johan Åhlfeldt (sammankallande)
Samuel Rubenson, HT
Marianne Gullberg, HT
Matthias Baier; S-fak
Anne Lamér, Universitetsarkivet
Eva Nylander, UB

Kontakt

Maria Johnsson, utredare, Universitetsbiblioteket
tel: 046-2223428
e-post: maria.johnsson@bibliotek.lth.se

 

Johan Åhlfeldt, utredare, Universitetsbiblioteket
tel: 046-222 90 65
e-post: johan.ahlfeldt@teol.lu.se