Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

EU-rätt: EU-rätt

Dagliga nyheter från EU

Loading ...

Nyhetstjänster

Sverige & EU

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna EU-rättsliga databaser

Europeiska institutioner och organ

Publikationer och dokument

Filmer

Böcker, lagkommentarer, artiklar m.m.

Europarättsliga tidskrifter i urval

Tidskrifterna nedan finns i tryck i Juridiska fakultetens biblioteket och flertalet finns även online via olika databaser.