Gå till huvudinnehållet
Lund University

Nordiska språk

Språk

svenska.se - Sök i tre ordböcker - Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) på en gång

SAOLhist - "innehåller material ur ett antal utgåvor av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1874, 1889‑) samt ur Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009)"

 

Lexin - ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer.

 

Språkbanken text - Språkbankens webb innehållande sökbara korpusar och lexikon, Göteborgs universitet

KARP - innehåller bland annat nedanstående ordböcker:

 

Fornsvenska textbanken - Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Fornsvensk bibliografi - "en bearbetning av och fortsättning på den tryckta bibliografi som sammanställdes av Robert Geete och Isak Collijn för tiden fram till 1944 och som utgavs av Svenska fornskriftssällskapet. Fornsvensk bibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2022 och uppdateras regelbundet."

 

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) - "Uppgifter om svenska brev eller brev rörande Sverige fram till 1540 finns samlade i diplomatariets register Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)" (medeltidsbrev tillgängliga via Riksarkivet)

 

Dialekter

Svenskt dialektlexikon: Ordbok öfver svenska allmogespråket - av Johan Ernst Rietz (tillgängligt via Projekt Runeberg)

ScanDiaSyn - Scandinavian Dialect Syntax - Nordic Dialect Corpus and Syntax Database

Skånsk ortnamnsdatabas

Syd- och västsvensk dialektdatabas

 

Svenskan i Finland

Fiska - "bibliografisk databas över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland. Databasen upprätthålls av arkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland."

Institutet för de inhemska språken

Tidskrifter

Databaser

Runor

Danske runeindskrifter - databas med över 900 danska runinskrifter (tillhandahålls av Köpenhamns universitet).

RuneS - "The research project 'Runic writing in the Germanic languages (RuneS)' deals with the earliest independently developed writing system in the Germanic languages, the runic script."

Runor - digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7 000 inskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar (tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet).

Svensk runbibliografi - "inkluderar FK Jan Owes Svensk runbibliografi 1880–1993 och de bibliografier som publicerats i Nytt om runer. Svensk runbibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2022."