Gå till huvudinnehållet
Lund University

T7/8 Juristprogrammet: Konflikt och immaterialrättsliga intrång

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till några av dem finns digital access. Fråga bibliotekarie för att bli inloggad.

Myndigheter, offentliga organ & organisationer

"Internationella avtal som Sverige har anslutit sig till"