Gå till huvudinnehållet
Lund University

T7-8 - Medicinsk rätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket och även med digital access.

Organisationer

Nordisk & utländsk rätt