Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Röstergonomi: Examination LU och Åbo

LibGuiden är ett stöd till kursen i Röstergonomi (LOGP07), röstergonomistrimman Termin 6 Lunds Universitet samt Röststörningar 2 Åbo Akademi

Examinationsform

Som examination kommer ni att göra inspelning av poddar. Som exempel kan ni lyssna på de poddar som fördjupningskursen i röstergonomi spelade in i januari  2019- se fliken Examination poddar!

Instruktioner

Examinationen sker i flera steg och baseras på  "arbetsplatsbesöket" och den litteratur du finner relevant för att belägga/belysa det du hittar.

1.Intervju

Du gör en intervju med en patient eller annan person som beskriver sin arbetsplats. Som utgångspunkt för dina frågor använder du röstergonomisk checklista (se under fliken litteratur).

2.  Podden:

Planera:

Bjud in en kurskamrat  (enligt lista), att delta och ställa frågor under samtalet. Podden skall vara 10-15  minuter där du presenterar din intervju och där du tillsammans med din gäst diskuterar det du fått veta. Själva intervjun skall alltså av sekretesskäl inte användas i  podden.  

Den person som har gjort intervjun är ”värd” för podden och planerar upplägget. 

Intervjun skall presenteras med resonemang om mätningar du hade velat göra (om du inte kunnat be att personen du intervjuar gör mätningar) och med referens till något som du läst. Referera också till relevant lagstiftning. Referenserna skall alltså diskuteras, inte bara noteras.  Din gäst ställer frågor för förtydligande men också för fördjupning.

Spela in:

Spela in med lämpligt hjälpmedel - smartphone räcker fint.

Var och en deltar alltså i två poddar, en där du själv berättar om din intervju och en där du är "gäst" och samtalar med någon annan om hens intervju.

REVIDERING MARS 21: Här följer instruktioner separat för LU respektive ÅA


LU STUDENTER: Skicka din pod till Viveka (viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se) senast 26/4. Enklast med hjälp av wetransfer.com. Märk ditt meddelande med ditt namn, och röstergonomipod. Vi ses i grupper den 29/4 så som framgår av schemat och går igenom era poddar "live" vid det tillfället. som ni genomfört som ovan, minus inspelningen.

3 Presentera

 LU STUDENTER: På seminariet 29.4 genomför du ett samtal med din gäst i halvgrupp.  I mindre grupper sammanfattar ni och identifierar gemensamma frågor för diskussion i hela gruppen. 

4 Sammanfatta 

LU STUDENTER: 

Du sammanfattar dina slutsatser och reflektioner i en kort text som skickas till Viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se senast 17/5. 

Kriterier för sammanfattningen: Format:1-2  s, times new roman 12p, 1,5 radavstånd. Med utgångspunkt från de samtal du lyssnat på/deltagit i skriver du en  vetenskaplig, kort rapport, d v s en sammanfattning som beskriver dina främsta slutsatser och som du belyser eller diskuterar mot relevant litteratur.  Dessutom identifierar du det viktigaste du har lärt dig inom området röstergonomi. Beskriv också områden där du behöver fylla på med kunskap. I detta dokument skall du också skriva ner de referenser som du använt och hänvisat till i ditt samtal..


ÅA STUDERANDE:

Skicka din pod till Viveka (viveka.lybergahlander@abo.fi) senast 9.4. Enklast med hjälp av wetransfer.com. Märk ditt meddelande med ditt namn och "röstergonomipod"

3. Lyssna

Avslutningsvis lyssnar du igenom 5 poddar utöver dem du själv medverkat i (totalt kommer du alltså ha kännedom o 7 st). Alla poddar kommer att finnas tillgängliga på Blogs2 siten, så du får gärna lyssna på fler!

På seminariet 12.4 skall du berätta om dina viktigaste insikter i mindre grupp och där vara beredd att spela upp exempel ur podden om det behövs. I gruppen sammanfattar ni och identifierar gemensamma frågor för diskussion i helgrupp. 

REVIDERING 29.3

4. World voice day presentationer: ÅA STUDERANDE

Ni kommer att parvis göra en presentation av en riskfaktor i arbetsmiljön. Presentationen kommer att ligga i ”Blogs2” som är ÅAs blogverktyg och alltsammans kommer att tillställas studerande på lärarutbildningarna i Vasa. Det blir alltså inte ett liveevent MEN jag arbetar på en möjlighet att hitta tid för chat så att de kan ställa frågor till er. Den 16.4 ses vi också för att genomföra presentationerna ”live” för dem som går Röstenkursen.

Ni arbetar i grupper om 3. Fördela dessa olika riskfaktorer mellan er:

Buller/Rumsakustik

Luftkvalitet inklusive temperatur

Fysisk ergonomi/Hållning

Röstkompetens

Stress

Förbered en presentation på 15 minuter som ger lättfattlig och populärvetenskaplig information om:

  1. Riskfaktorn, hur den påverkar, exempel och konsekvenser (här kommer det nog in en kortare presentation av röstfunktion för att man skall kunna förstå varför faktorn påverkar).
  2. Bedömning av riskfaktorn, arbetstagarens och professionell bedömning + Åtgärder
  3. Lagar/regler att ta hänsyn till i sammanhanget.

5 Sammanfatta 

En enskild sammanfattning görs i en vetenskaplig, kort rapport som skickas till viveka.lybergahlander@abo.fi  senast 30.4. Vitsord för kursen registreras när jag läst rapporten. 

Kriterier för sammanfattningen: Format:4-5 s, times new roman 12p, 1,5 radavstånd. Med utgångspunkt från de samtal och presentationer du lyssnat på/deltagit i skriver du en  vetenskaplig, kort rapport, d v s en sammanfattning som beskriver dina främsta slutsatser och som du belyser eller diskuterar mot relevant litteratur.  Dessutom identifierar du det viktigaste du har lärt dig inom området röstergonomi. Beskriv också områden där du behöver fylla på med kunskap. I detta dokument skall du också skriva ner de referenser som du använt och hänvisat till i ditt samtal..

 

Poddare

Podgäst

Alma Sedin Ohlsson

Victoria Hubert

Angela Tamakloe

Susanna Nordenhem

Anette Norman Hallstäde

Sofie Dahlström

Emma Passad

Sara Kyrk

Emeli Harnisch

Miranda Miller

Hanna Larsson

Melissa Alajbegovic

Heidi Ekman

Mathilda Gunnarsson

Ilariana Hodza

Lovisa Ågren

Jessica Tran

Kristina Hallenbrant

Joakim Henriksson

Katarina Larsson

Josefin Zimmerman

Kajsa Karlsson

Kajsa Bylund

Alma Sedin Ohlsson

Kajsa Karlsson

Emma Passad

Katarina Larsson

Emeli Harnisch

Kristina Hallenbrant

Hanna Larsson

Lovisa Ågren

Heidi Ekman

Mathilda Gunnarsson

Ilariana Hodza

Melissa Alajbegovic

Jessica Tran

Miranda Miller

Joakim Henriksson

Sara Kyrk

Josefin Zimmerman

Sofie Dahlström

Kajsa Bylund

Susanna Nordenhem

Anette Norman Hallstäde

Victoria Hubert

Angela Tamakloe

Poddar