Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Röstergonomi: Examination, delar och instruktioner

LibGuiden är ett stöd till kursen i Röstergonomi (LOGP07), röstergonomistrimman Termin 6 Lunds Universitet samt Röststörningar 2 Åbo Akademi

Examinationsform

 

Instruktioner

Examinationen sker i tre steg och baseras på: 1. "arbetsplatsbesöket" och den litteratur du finner relevant för att belägga/belysa det du hittar; 2. Föreläsning, inspelad, om en röstergonomisk riskfaktor; 3. Sammanfattande rapport. Instruktioner enligt nedan. Därtill skall också tre röstbehandlingssessioner med studerande från Logo21 genomföras. 

1.Intervju

Du gör en intervju med en klient eller annan person som beskriver sin arbetsplats. Som utgångspunkt för dina frågor använder du röstergonomisk checklista (se under fliken litteratur).

2.  Samtalet/presentationen 13.4

Ni samtalar parvis indelade i grupper om 4. Två personer samtalar och de andra två lyssnar.  Växla om inom gruppen så att alla får delta i två samtal, en där du själv berättar om din intervju och en där du är "gäst" och samtalar med någon annan om hens intervju.

Den person som har gjort intervjun är ”värd” för samtalet och planerar och styr upplägget. 

3.  Presentera

Intervjun skall presenteras med resonemang om mätningar du hade velat göra (om du inte kunnat be att personen du intervjuar gör mätningar) och med referens till något som du läst. Referera också till relevant lagstiftning. Referenserna skall alltså diskuteras, inte bara noteras.  Din gäst ställer frågor för förtydligande men också för fördjupning. I gruppen sammanfattar ni och identifierar gemensamma frågor för diskussion i hela gruppen. 

 

4. World voice day presentationer: 

Ni kommer att parvis göra en presentation av en riskfaktor i arbetsmiljön. Presentationen kommer att ligga i ”Blogs2” som är ÅAs blogverktyg och alltsammans kommer att tillställas lärare på skolor runt om i Åbo, samt teologer under utbildning. Det blir alltså inte ett liveevent MEN jag arbetar på en möjlighet att hitta tid för chat så att de kan ställa frågor till er. Den 19.4 ses vi också för att genomföra presentationerna ”live” för varandra och andra intresserade.

Ni arbetar i grupper om 2 och en grupp om 3. Fördela dessa olika riskfaktorer mellan er:

Buller/Rumsakustik

Luftkvalitet inklusive temperatur

Fysisk ergonomi/Hållning

Röstkompetens

Stress

Förbered en presentation på 15 minuter som ger lättfattlig och populärvetenskaplig information om:

  1. Riskfaktorn, hur den påverkar, exempel och konsekvenser (här kommer det nog in en kortare presentation av röstfunktion för att man skall kunna förstå varför faktorn påverkar). 
  2. Bedömning av riskfaktorn, arbetstagarens och professionell bedömning + Åtgärder
  3. Lagar/regler att ta hänsyn till i sammanhanget.

Håll i tanken vilka yrkesgrupper presentationen riktar sig till så att ni anpassar efter det yrkets förhållanden.

5 Sammanfatta 

En enskild sammanfattning görs i en vetenskaplig, kort rapport som lämnas in på moodle enligt i förväg valt datum (framgår av moodlesiten). Vitsord för kursen registreras när jag läst rapporten. 

Kriterier för sammanfattningen: Format:4-5 s, times new roman 12p, 1,5 radavstånd. Med utgångspunkt från de samtal och presentationer du lyssnat på/deltagit i skriver du en  vetenskaplig, kort rapport, d v s en sammanfattning som beskriver dina främsta slutsatser och som du belyser eller diskuterar mot relevant litteratur.  Dessutom identifierar du det viktigaste du har lärt dig inom området röstergonomi. Beskriv också områden där du behöver fylla på med kunskap. I detta dokument skall du också skriva ner de referenser som du använt och hänvisat till i ditt samtal..

 

Poddar