Skip to Main Content
Lund University

Röstergonomi

LibGuiden är ett stöd till kursen i Röstergonomi (LOGP07), röstergonomistrimman Termin 6 Lunds Universitet samt Röststörningar 2 Åbo Akademi

Vad är röstergonomi?

Röstergonomi!Röstergonomi= läran om rösten i arbete, påverkande faktorer, röstbeteende och effekten på lyssnaren

 

Röststörningar 2 ÅA

Tidtabellen och examinationsformer/-tider framgår av Moodlesidan och av studiehandboken!

 

Inspirationslänkar från Jonas Christensson

 

Rummets ljudreflexer påverkar det vi hör och hur vi talar

https://www.ljudskolan.se/ljudfakta/rummets-ljudreflexer-paverkar-det-vi-hor-och-hur-vi-pratar/

Lite info om ljudstyrka och frekvens

https://www.ljudskolan.se/ljudfakta/vad-ar-decibel/