Gå till huvudinnehållet
Lund University

Avancerad vård och rehabilitering i hemmet

Tema 1 Rehabiliteringsmetodik / teamarbete / närståendeperspektiv

  • Sandén, U. (2017). På okänt cancervatten: närståendeperspektiv. Lund: Proaktiv cancervård; Designvetenskaper, LTH, Lunds Universitet.
  •  

Tema 2 Bemötande, rehabilitering och närståendeperspektiv i livets slutskede

Tema 3 Rehabilitering med fokus på smärta

Tema 4 Rehabilitering med fokus andnings- och cirkulationsproblematik

Tema 7 Rehabilitering vid psykisk ohälsa och demens

Tema 8 Rehabilitering vid njursjukdom samt multisjuka äldre –perspektiv nu och framtid