Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Avancerad vård och rehabilitering i hemmet: Home

Tema 1 Rehabiliteringsmetodik / teamarbete / närståendeperspektiv

  • Sandén, U. (2017). På okänt cancervatten: närståendeperspektiv. Lund: Proaktiv cancervård; Designvetenskaper, LTH, Lunds Universitet.
  •  

Tema 2 Bemötande, rehabilitering och närståendeperspektiv i livets slutskede

Tema 3 Rehabilitering med fokus på smärta

Tema 4 Rehabilitering med fokus andnings- och cirkulationsproblematik

Tema 5 Rehabilitering vid nedsatt rörelseförmåga, balans och fallrisk

Tema 6 Rehabilitering med fokus skador på nervsystemet

Tema 7 Rehabilitering vid psykisk ohälsa och demens

Tema 8 Rehabilitering vid njursjukdom samt multisjuka äldre –perspektiv nu och framtid