Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Bibliotekssystem: Test av Koha

Det här är en plats för information om bibliotekssystem.

Resultat, rådata

Data

Resultat, sammanställning

Sammanställning av testresultaten, med vissa funktioner mer detaljerat beskrivna. Dokumenten uppdateras efter hand.

Sammanfattning av resultaten.

Cirkulation.

Periodika.

Övrigt.

 

 

Elastic search

Länkar

Processer

Under våren ska det utföras en utvärdering av bibliotekssystemet Koha, för att undersöka om Koha kan vara en ersättare för Virtua/Lovisa. För att få ett så bra underlag som möjligt för våra tester vill vi ha hjälp av nätverksbiblioteken. Vår avsikt är att göra en inventering av de processer/funktioner som används på de olika biblioteken. I detta läget handlar det alltså bara om en undersökning av till vilken utsträckning våra nuvarande processer stöds av Koha. OM vi går vidare på Koha-spåret kommer processerna behöva kartläggas på en mer detaljerad nivå (detta gäller om vi går vidare på upphandlingsspåret också).
 
Vi ber att ni skickar era processer, som ni vill att vi testar, till oss, senast 13/3 men gärna tidigare. Vi tar helst emot input efterhand! Den 20/3 ska vi (IT) lämna resultaten vidare (till MOS-gruppen).
Det ska inte vara för detaljerat utan ganska kortfattat, och ni ska begränsa er till de processer som används på ert bibliotek.
Vi kommer löpande att föra in processerna i ett dokument som kommer publiceras öppet. När testerna påbörjas kommer resultaten också att redovisas där.
 
Vi önskar att processerna beskrivs enligt följande mall:
Funktion: kan tex vara utlån av bok
Delmoment (eventuella): till exempel läsesalslån, kvitto, hantera olika typer av spärrar
Kortfattad beskrivning, steg för steg: F5, skanna låntagare, skanna bok, eventuellt justera lånetid…
Kommentar: är det något du vill tillägga?