Gå till huvudinnehållet
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Miljörätt/Environmental law

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns även i tryck i biblioteket.

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Nordisk & utländsk rätt