Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Kursguider i fysik: Medicinsk fysik FAFF35

FAFF35 Medicinsk fysik

Förutom länkar till rekommenderad och obligatorisk kurslitteratur hittar du här tips om hur du söker och hittar böcker, tidskriftsartiklar och annan vetenskaplig litteratur.

Du hittar även råd om hur du skriver vetenskapliga texter och citerar andras arbeten och slutligen hur du kan publicera t.ex. ditt examensarbete i LUs databas för studentuppsatser.

Lycka till och fråga gärna oss på biblioteket!

Litteraturtips från din lärare!

Obligatorisk kurslitteratur

Kursinformation