Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

BIMA38 Professionell utveckling - Metoder och kvalitetssäkring: Kurslitteratur

Kurs på T3, Biomedicinare utbildning, Lunds Universitet

Undervisning och litteratur

Kursen är baserad på en föreläsning om metodbeskrivningar och handledda gruppövningar där en metod skall extraheras ur vetenskapliga artiklar. Varje grupp lämnar in en gruppuppgift.

Efter en föreläsning om GLP/GMP skall metoden från gruppövningarna GLP/GMP anpassas i en individuell inlämningsuppgift.

Subject Guide