Gå till huvudinnehållet
Lund University

T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats

Nyheter

Kontaktuppgifter till biblioteket för frågor och stöd: jurbibl@jur.lu.se och telefon: 046-222 11 15, samt infodisk måndag till fredag 10-15.

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Svenska juridiska tidskrifter finns tillgängliga i tryck i källaren på Juridiska fakultetens bibliotek.

Några tidskrifter finns tillgängliga i fulltext via olika databaser:

Följande tidskrifter kan du komma åt via länkarna nedan:

Uppsatser & vetenskapliga texter från universitet och högskolor

Svensk rätt

Nordisk & utländsk rätt

Mallen och Word - FAQ version2023

Referenshantering