Skip to main content
Lund University

T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats: Home

Powerpoint-presentation

Uppsatser & vetenskapliga texter från universitet och högskolor

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Svensk rätt

Nordisk & utländsk rätt

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Svenska juridiska tidskrifter finns tillgängliga i tryck i källaren på Juridiska fakultetens bibliotek.

Några tidskrifter finns tillgängliga i fulltext via olika databaser:

Följande tidskrifter kan du komma åt via länkarna nedan: