Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Guide för distansstuderande på Juridiska fakultetens nätkurser: Home

Guide till svensk rätt

Vi har gjort en guide över olika svenska juridiska dokument och hur man hittar dem.

Svensk rätt

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter & artiklar