Skip to main content
Lund University

Guide för distansstuderande på Juridska fakultetens nätkurser: Home

Guide till svensk rätt

Vi har gjort en guide över olika svenska juridiska dokument och hur man hittar dem.

Svensk rätt

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter & artiklar