Skip to main content
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Arbetsrätt - individuell och kollektiv: Home

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Nordisk & utländsk rätt

Nyhetsflöden

Doktrin - böcker, artiklar m.m.

Databaser där du söker böcker och artiklar.

Svenska juridiska tidskrifter

Nedan finns ett urval svenska juridiska tidskrifter. De finns i tryck i biblioteket och till samtliga finns digital access antingen via LU eller genom inloggning via bibliotekarie.