Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

T7-8 - Juristprogrammet: Familjerätt: Home

Myndigheter & offentliga organ

Statistik

Allmänna svenska juridiska databaser

EU-rätt, nordisk & utländsk rätt - generella databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

I listan nedan: Databaser där du söker böcker och artiklar, svenskt, nordiskt och internationellt.

Sist i listan hittar du ett par relevanta böcker och exempel på familjerättsliga tidskrifter.

Svenska juridiska tidskrifter

Nedan ett urval av svenska juridiska tidskrifter. De finns med digital access och i tryck.