Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Familjerätt: Home

Myndigheter & offentliga organ

Statistik

Allmänna svenska juridiska databaser

EU-rätt, nordisk & utländsk rätt - generella databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

I listan nedan: Databaser där du söker böcker och artiklar, svenskt, nordiskt och internationellt.

Sist i listan hittar du ett par relevanta böcker och exempel på familjerättsliga tidskrifter.

Svenska juridiska tidskrifter

Nedan ett urval av svenska juridiska tidskrifter. De finns med digital access och i tryck.