Gå till huvudinnehållet
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Familjerätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

I listan nedan: Databaser där du söker böcker och artiklar, svenskt, nordiskt och internationellt.

Sist i listan hittar du ett par relevanta böcker och exempel på familjerättsliga tidskrifter.

EU-rätt, nordisk & utländsk rätt - generella databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Nedan ett urval av svenska juridiska tidskrifter. De finns med digital access och i tryck.

Myndigheter & offentliga organ

Statistik