Gå till huvudinnehållet
Lund University

T3 - Juristprogrammet: Associationsrätt och konkurrensrätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Ett urval av svenska juridiska tidskrifter inom kursens ämnesområden. Tidskrifterna finns i tryck i biblioteket och till samtliga finns digital access genom LU, antingen till tidskriften direkt, via en databas eller via inloggning av bibliotekarie.

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk