Gå till huvudinnehållet
Lund University

T3 - Juristprogrammet: Civilrättens sociala dimension

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Nedan finns ett urval svenska juridiska tidskrifter. De finns i tryck i biblioteket och till samtliga finns digital access antingen via LU eller genom inloggning via bibliotekarie.

Organisationer

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk

Nordisk & utländsk rätt

Filmer