Gå till huvudinnehållet
Lund University

T1 - Juristprogrammet: Konstitutionell rätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Guide till svensk rätt

Vi har gjort en guide över olika svenska juridiska dokument och hur man hittar dem.

Svensk rätt

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket och även med elektronisk access.

Uppsatser & vetenskapliga texter från universitet och högskolor

Citera & referera

Länksamlingar och presentationer

Filmer

Mallen och Word - FAQ version2023