Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

T1 - Juristprogrammet: Konstitutionell rätt: Home

Guide till svensk rätt

Vi har gjort en guide över olika svenska juridiska dokument och hur man hittar dem.

Svensk rätt

Uppsatser & vetenskapliga texter från universitet och högskolor

Länksamlingar och presentationer

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket och även med elektronisk access.

Filmer