Gå till huvudinnehållet
Lund University

T1 - Juristprogrammet: Allmän rättslära

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket och även med elektronisk access.

Organisationer

Ordböcker & Uppslagsverk