Gå till huvudinnehållet
Lund University

T6 - Juristprogrammet: Rättshistoria med komparativ rätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna finns i tryck i biblioteket, samt digital access via länkarna nedan.

Myndigheter & offentliga organ

Ordböcker & Uppslagsverk