Gå till huvudinnehållet
Lund University

T5 - Juristprogrammet: Straffrätt och straffprocessrätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, samt med digital access via länkarna nedan. 

Ordböcker & Uppslagsverk

Nordisk & utländsk rätt