Gå till huvudinnehållet
Lund University

T2 - Juristprogrammet: Juridisk ämnesguide - Immaterialrätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, till några av dem finns digital access. Fråga bibliotekarie för att bli inloggad.

Myndigheter, offentliga organ & organisationer

Internationella avtal som Sverige har anslutit sig till