Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Internationell beskattning: Home

Organisationer

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Nordisk & utländsk rätt

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Några engelskspråkiga skatterättsliga tidskrifter

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, samtliga finns även online via länk nedan.