Skip to main content
Lund University

T7-8 - Juristprogrammet: Internationell beskattning: Home

Organisationer

Ordböcker & Uppslagsverk

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Nordisk & utländsk rätt

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Några engelskspråkiga skatterättsliga tidskrifter

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns i tryck i biblioteket, samtliga finns även online via länk nedan.