Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

T2 - Juristprogrammet: Allmän förmögenhetsrätt: Home

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Tryckta rättsfallsamlingar i Juridiska fakultetens bibliotek relevanta för T2

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns även i tryck i biblioteket.

Juridisk ämnesguide - Immaterialrätt