Skip to main content
Lund University

T2 - Juristprogrammet: Allmän förmögenhetsrätt: Home

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Tryckta rättsfallsamlingar i Juridiska fakultetens bibliotek relevanta för T2

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns även i tryck i biblioteket.

Juridisk ämnesguide - Immaterialrätt