Gå till huvudinnehållet
Lund University

T2 - Juristprogrammet: Allmän förmögenhetsrätt

Allmänna svenska juridiska databaser

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Allmänna EU-rättsliga databaser

Ämnesspecifika dokument & databaser

Juridisk ämnesguide - Immaterialrätt

Svenska juridiska tidskrifter

Tidskrifterna nedan finns även i tryck i biblioteket.

Myndigheter & offentliga organ